KRM

Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten is een keurmerk voor professionele mondzorg. In dit register staan uitsluitend mondhygiënisten ingeschreven die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Een professional met de nodige kennis, ervaring en kunde, die bovendien investeert in kwaliteit door het volgen van bij- en nascholing. Als een mondhygiënist het KRM keurmerk heeft, weet u zeker dat u met een gekwalificeerde mondhygiënist te maken heeft. 

NVM

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten is een beroepsvereniging, die de belangen van de Mondhygiënisten behartigt. Verder werkt de NVM aan deskundigheidsbevordering via het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, nieuwsbrieven, actuele informatie op de website, het aanbieden van wetenschappelijke congressen en bij- en nascholing.Druk op de onderstaande knoppen om meer te weten te komen.


KRM  NVM