Ook in 2018 gelden er weer landelijke maximum tarieven voor alle mondhygiënisten, welke door de overheid zijn vastgesteld.

Voor 0-17 jarigen geldt een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Bent u 18 jaar of ouder en wilt u de kosten van de behandeling vergoed krijgen, dan dient u een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.


Tarieven

De Nederlandse zorgautoriteit heeft de maximum tarieven voor 2018 vastgesteld. Voor een aantal behandelingen wordt een vast tarief in rekening gebracht. Alle overige behandelingen worden berekend aan de hand van de tijd die de behandeling in beslag neemt, het 5-minutentarief.

Heeft u vragen over het tarief? Laat het weten via een mailtje of telefoon.

Voor de uitgebreide tarievenlijst verwijs ik u naar www.nza.nl of klik hier.


Aanvullende tandartsverzekeringen

Deze verzekeringen zijn verschillend als het om de voorwaarden gaat. Ook het bedrag dat u voor een behandeling vergoed krijgt, kan per verzekeraar sterk verschillen. Om u alvast op weg te helpen, vindt u in de lijst hieronder een overzicht van de voorwaarden per verzekeraar voor 2018. Let op: Dit is een extra service die wij u bieden, het kan zijn dat uw verzekeraar er niet bij staat. Hoewel wij er alles aan doen de informatie up-to-date te houden, stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele tussentijdse wijzigingen en/of fouten. U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen, heeft u vragen over uw verzekering, neem dan altijd contact op met uw verzekeraar.


Nog vragen? Neem contact met ons op.

Overzicht