De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten is een beroepsvereniging, die de belangen van de Mondhygiënisten behartigt. Verder werkt de NVM aan deskundigheidsbevordering via het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, nieuwsbrieven, actuele informatie op de website, het aanbieden van wetenschappelijke congressen en bij- en nascholing.

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) vindt het als initiatiefnemer van het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) van belang dat patiënten kunnen kiezen voor een mondhygiënist op basis van heldere kwaliteitscriteria.

Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit. Onder meer door het volgen van bij- en nascholing en het voeren van intercollegiaal overleg. Samen met de professionals maakt het KRM optimale mondzorg zichtbaar.


Druk op de onderstaande knoppen om meer te weten te komen.


KRM  NVM