Betalingsvoorwaarden  Klachtenregeling

Betalingsvoorwaarden

De debiteurenadministratie wordt geregeld door Fa-med Medical Factoring in Amersfoort. 

Waar mogelijk stuurt Fa-med uw nota's direct door naar uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.


Betalingsvoorwaarden voor patiënten van Fa-med B.V. 
Fa-med B.V. verzorgt de debiteurenadministratie voor medische beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg. 

Fa-med hanteert de volgende betalingsvoorwaarden*: 
Fa-med verzorgt de debiteurenadministratie voor onder andere zorgaanbieders en intermediairs. Uw zorgaanbieder of intermediair heeft de vordering(en) die hij op u heeft, overgedragen aan Fa-med. Het betalingstraject van Fa-med is als volgt: 

 • Nota
  Voor het betalen van uw Nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen. U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).
 • Herinnering
  Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een Herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.
 • Aanmaning
  Mochten wij uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een Aanmaning. Wij bieden u graag nog een mogelijkheid om het notabedrag te voldoen. Dit bedrag dient u binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd te voldoen. In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.
 • Laatste aanmaning
  Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van ons een Laatste Aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios

  *Deze betalingsvoorwaarden zijn te bekijken op www.famed.nl