Betalingsvoorwaarden  Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Alle vrijgevestigde Mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn hierbij aangesloten. De commissie behandelt en beoordeelt uw klacht. Aanvullende informatie vindt u op de website van de NVM. Op de website van de NVM kunt u ook de klachtfolder voor patiënten downloaden, klik hier